(D&D)2 – Uporaba diskurza in dialoga kot učnega pripomočka med igranjem igre Dungeons and Dragons

Projekt je bil s strani EU prepoznan kot primer dobre prakse!

Začetek: MAJ 2019
Konec: MAR 2020
Vloga: Prijavitelj
Vrednost projekta: 14.725,00 EUR
Financira: Erasmus+ program Evropske Unije

O projektu

Kultna domišljijska igra vlog (RPG-role playing game) Dungeons and Dragons (v nadaljevanju: D&D) v svetu doživlja preporod in ima velik družbeni vpliv. Kot mladinski delavci in hkrati D&D navdušenci želimo to uporabiti kot izobraževalno orodje za odprtje dialoga o perečih problematikah današnjega sveta skozi igro vlog, z glasovi likov, ki jih bodo mladi udeleženci izmenjave ustvarili sami. Metodo bi iz S. Amerike radi prinesli na evropska tla in jo še razvili.

V igri vlog dialog poteka tretjeosebno – skozi lik, kar k sodelovanju spodbudi tudi slabše socializirane in manj samozavestne mlade, ki so zaradi tega velikokrat prezrti in neslišani. Skozi pravila igre D&D, raznolikostjo fantazijskega sveta, tematske postavitve scenarijev in odprtosti dialoga mladih bomo prišli do odgovora na potrebo mladih po večji samozavesti, empatiji, dialogu, fleksibilnosti, vživljanju v situacije, po druženju in preživljanju več časa v naravi (izmenjava bo potekala v naravnem okolju), vzpostavljanju okolja za solidarnost v igri, ki so jo mladi s pomočjo pogovorov po izkustvih sposobni prenesti v realne situacije.

Cilji projekta

  • Spodbuditi refleksijo in medsebojni dialog o globalnih in lokalnih izzivih skozi igro vlog.
  • Zbrati povratne informacije udeležencev za izboljševanje metode igre vlog za boljše doseganje ciljev v mladinskem delu.
  • Oceniti primernost metode igranja vlog za uporabo v mladinskem delu.
  • Spoznati kako naučeno znanje o igri, solidarnosti, enakosti in zavračanju diskriminacije prenesti na mlade v njihovih lokalnih okoljih.
  • Naučiti se novega, zabavnega načina preživljanja prostega časa, ki hkrati krepi mehke veščine, sposobnosti in ustvarjalne veščine mladih.
  • Spodbuditi uporabo angleščine in s tem krepitev znanja.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *