D&DGE – Pustolovski pristop k globalnemu učenju

Projekt je bil s strani EU prepoznan kot primer dobre prakse!

Začetek: SEP 2020
Konec: JUL 2022
Vloga: Prijavitelj
Vrednost projekta: 59.807,00 EUR
Financira: Erasmus+ program Evropske Unije

O projektu

Materiali, ki so nastali na projektu

Erasmus+ povzetek

Slovarček izrazov:
DM – Dungeon master – vodja igre
D&D – Dungeons and DragonsTM
WOTC – Wizards of the Coast – lastniki D&D znamke
GU – globalno učenje
Projekt je nadaljevanje razvoja metode D&DGE, ki smo jo v grobem razvili in prvič preizkusili na mladinski izmenjavi lansko poletje (Uporaba diskurza in dialoga kot učnega pripomočka med igranjem igre Dungeons and DragonsTM). Metoda bazira na igri Dungeons and Dragons. Kultna ameriška domišljijska igra vlog v svetu doživlja preporod in ima velik družbeni vpliv. Kot mladinski delavci, globalni izobraževalci in hkrati D&D navdušenci želimo momentum uporabiti kot izobraževalno orodje za odprtje dialoga o perečih izzivih današnjega sveta skozi igro vlog, z glasovi likov, ki jih igralci ustvarijo sami.
Kakor se je izkazalo že na lanski mladinski izmenjavi ima naslavljanje globalnega učenja preko D&D-ja izreden potencial. Način igranja, ki zaradi interaktivnosti pokriva marsikatere aspekte neformalnega učenja (razprava, skupinsko delo, vloge v skupini, odnosi moči, komunikacijske veščine, abstraktno razmišljanje, logično in kritično razmišljanje, kreativnost, matematične in digitalne kompetence, in mnoge druge…) predstavlja izvrstno orodje za naslavljanje tematik globalnega učenja. Hkrati D&D omogoča in vzpodbuja iskanje kreativnih rešitev ter s pomočjo simulacijskega dela metode. Ponujene možnosti na krut način preizkusi in omogoči igralcem, da razumejo posledice določenih odločitev. Verjamemo, da je to metoda, s katero je možno pritegniti ogromno medgeneracijsko skupino ljudi, jih hkrati povezati ter omogočiti prenos znanj, mnenj, etičnih in moralnih načel kakor tudi način razmišljanja in posledično tudi bolj trajnostni načina življenja.
V igri vlog dialog poteka tretjeosebno – skozi lik, kar k sodelovanju spodbudi tudi slabše socializirane in manj samozavestne mlade, ki so zaradi tega velikokrat prezrti in neslišani.
Skozi pravila igre D&D, raznolikost fantazijskega sveta, tematske postavitve scenarijev in odprtost dialoga mladih bomo prišli do odgovora na potrebo mladih po večji samozavesti, empatiji, dialogu, fleksibilnosti, vživljanju v situacije, po druženju, vzpostavljanju okolja za solidarnost v igri, ki so jo mladi s pomočjo pogovorov po izkustvih sposobni prenesti v realne situacije.

Namen projekta

Namen projekta je prispevati k priznanju igranja vlog kot inovativne in učinkovite metode za reševanje globalnih vprašanj, hkrati pa uspešno ohranjati zanimanje angažiranih mladih in izboljšati njihovo zaposljivost. Ima sledeče cilje:

  • Razširiti prepoznavanje in uporabo igre vlog kot orodja za globalno učenje med izobraževalci in v D&D skupnosti.
  • Razširiti vidnost metode med mednarodne deležnike;
  • Metoda naj bo dostopna, uporabna in privlačna v različnih okoljih in lokalnih realnostih;
  • Preveriti ali igranje vlog pozitivno vpliva na povečanje zaposljivosti mladih.

Namen in cilje bomo dosegli preko izdelave petih intelektualnih rezultatov (infografike s pravili igre; raziskave kompetenčnega modela D&D igralcev; publikacije opisa metode, scenarijev in diskusijskih vprašanj; serije izobraževalnih in promocijskih videjev; in spletne strani projekta z bazo krajših scenarijev), izvedbo dveh izobraževanj ter šestih multiplikacijskih dogodkov za razširjanje rezultatov, zadnjega od katerih imamo namen izvesti na konvenciji Na meji nevidnega, s čim bomo znatno povečali doseg našega projekta in lokalnih iger z mladimi.

Zakaj mednarodno?

Projekt je potrebno izvesti na mednarodni ravni, saj verjamemo, da imata partnerski organizaciji D20 in Atlas zelo relevantne izkušnje s področja domišljijske igre vlog, D20 pa še specifično z uporabo D&Dja v namene globalnega izobraževanja. Te izkušnje želimo v tem projektnem partnerstvu povezati z drugim znanjem (Lojtra – globalno učenje, administrativne kompetence, nef. učenje, Curba de Cultura in Mopka imata bazo mladih s katerimi sodelujejo na redni bazi in ogromno znanja na področju neformalnega izobraževanja, globalno izobraževanje pa jim tudi ni tuje. Mopka pa ima mnogo izkušenj na področju delovanja v evropski sferi, saj so partnerji Eurodeska in upravljajo evropski mladinski center), torej izmenjati dobre prakse in razvijati skupno inovativno metodologijo.
Drugi razlog je, da nam mednarodno partnerstvo omogoča raziskovanje stališč trenerjev o pristopih k mladinskem delu kot tudi mladih o globalnih izzivih, saj bodo aktivnosti namreč potekale v vseh štirih državah.
Tretji razlog pa je naša vizija. Tekom snovanja te projektne ideje smo namreč razmišljali že o prihodnjih korakih. Na evropski, kasneje pa morda tudi globalni ravni, želimo ustvariti mrežo organizacij, ki za dosego osveščenosti o globalnih izzivih združujejo pristopa globalnega učenja in domišljijske igre vlog. Na drugi strani želimo opolnomočiti še več organizacij, tudi mednarodnih, v uporabi tega združenega orodja in pristopa, ki ga bomo razvili.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *